مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

دکتر افشین توکلی

رشته تحصیلی:زراعت

پست الکترونیک: tavakoli[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052280

فکس: 32283232

https://www.znu.ac.ir/members/tavakoli-afshin

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اجرا، نظارت و هدایت تمامی موارد آموزشی مربوط به مقاطع تحصیلات تکمیلی -کارشناسی ارشد و دکتری- دانشگاه را بر عهده دارد.

برخی از وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی به شرح زیر است.

1- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی مرتبط با تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

2- تهیه وتدوین شیوه نامه های اجرایی برای آیین نامه های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

3- تهیه دستورالعمل های مورد نیاز جهت برگزاری مصاحبه آزمون دکتری و نظارت بر حسن انجام آن

4- بررسی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ارسال آن به سازمان سنجش و آموزش کشور

5- برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، تهیه صورتجلسات و نظارت بر اجرای مصوبات شورا

6- انجام امور ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

7- انجام کلیه امور مربوط به فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج کشور دانشجویان دکتری

8- انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیران تحصیلات تکمیلی پیشین
دکتر حسین صفری
https://www.znu.ac.ir/members/experience/safari-hossein
-
دکتر محمد حسین شهیر
https://www.znu.ac.ir/members/shahir-mohammad
-
دکتر حسین میرموسوی
 https://www.znu.ac.ir/members/mirmousavi-hossein
-
دکتر نعمت اله ارشدی
 https://www.znu.ac.ir/members/arshadi-nemat
-
دکتر احمد گلچین
https://www.znu.ac.ir/members/golchin-ahmad
-
دکتر علی اکبر سودی
  https://www.znu.ac.ir/members/soudi-ali
1373 - 1378