بروزرسانی: 23-2-1402
واحد خدمات آموزشی

خدمات آموزشی تحصيلات تكميلي دانشگاه يكي از زيرمجموعه‌هاي معاونت آموزشي دانشگاه مي‌باشد كه با هدف ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در چارچوب مقررات تدوين شده با همكاري دانشكده‌هاي مربوطه در سال 1373 با پذيرش دانشجو در دانشكده علوم و در رشته شيمي آغاز و متعاقب آن ساير دانشكده‌ها نيز اقدام به تاسيس دوره تحصيلات تكميلي نموده‌اند. در حال حاضر دانشگاه زنجان در مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري (بيش از 50 رشته و گرايش) در دوره‌هاي روزانه و شبانه مشغول به فعاليت مي‌باشد اهم فعاليت‌هاي اين واحد به شرح زير است:

برنامه‌ريزي و گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه
نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه‌هاي آموزشي
نظارت و انجام امور آموزشي دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي شامل ثبت‌نام، صدور مجوز دفاع از پايان نامه، برگزاری آزمون جامع ، امور مربوط به دانش آموختگان ، امور مربوط به دانشجویان میهمان و انتقالی
برگزاري مصاحبه دوره‌هاي دكتري تخصصي
نظارت بر امور دانشجويان بورسيه دانشگاه
برگزاري شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه
جمع‌آوري و تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري

بازدید امروز: 2